5 Consells per assegurar la teva llar

1er Consell
On contractar?

Podem contractar l’assegurança de llar a diferents llocs o a través de diversos canals, aquí t’ expliquem les diferències entre ells:

BANC
Només amb oficines comercials, en cas de sinistre no podreu gestionar-ho amb ells ,us derivaran a un 900.
Us coaccioneran a canvi d’un descompte a la hipoteca o les despeses d’algun producte bancari per contractar-lo.

COMPARADOR D’INTERNET O TELÈFON
Tota la comunicació serà digital i impersonal. Tot el cost que hem reduït mitjançant l’elecció de companyies de baix cost, ho perdrem en el moment de declara una incidència o sinistre que no sigui clar a causa de la dificultat i el temps que necessitarem.

COMPANYIA DIRECTA
A les seves oficines ens oferiran l’única opció de què disposen i argumentan que és la que més ens convé, i no podrem comparar amb altres. Quan hi hagi alguna divergència en la gestió o sinistre, no hi haurà més criteri que el de la companyia, ja que el personal que ens atén, sent professional, depèn directament de l’asseguradora.

CORREDORIA D’ASSEGURANCES
A les seves oficines ens oferiran diverses companyies asseguradores de preus, garanties i cobertures diferents, de manera objectiva us recomanaran, valorant servei, proximitat i eficàcia. I us acompanyaran en el moment de la renovació per valorar si és justa i si no ho fos us oferiran alguna nova opció.

2on Consell
Quins valors assegurem?

A les assegurances de llar bàsicament hi ha tres grans capitals o valors a escollir que són: el valor de Continent o edificació, és el cost de reconstrucció total de l’edificació, portes, finestres, instal·lacions, el valor el defineix el tipus d’habitatge o edificació i la qualitat dels materials. A nivell d’exemple, un pis dins d’un edifici d’habitatges pot estar ben assegurat amb 1.100 € m2 construït.
Contingut , és el valor dels béns que no formen part de l’edificació , mobles , mobles de cuina i bany, electrodomèstics, roba, aixovar domèstic , joies, televisors, cortines, la valoració de tot això s’ha de fer a valor de reposició o el que és el mateix, el que ens costaria nou.La tre valor a assegurar es la Responsabilitat Civil ,en la majoria de companyies ens oferirent per defecte ja entre 300.000 € . 600.000€ o superiors.

3er Consell

Proteccions i alarmes?

Totes les companyies ens preguntaran, quines proteccions per robatori disposa l’habitatge, i cadascuna té els seus propis criteris encara que podem afirmar que: Quan ens pregunten per si hi ha reixes als habitatges, significa en totes les finiestres o portes  de l’habitatge. Quan es parla de alarma, només són vàlides les connectades a central receptora. Quan parla de porta protegida, entenen la majoria de companyies per portes massisses o amb contraxapat metàl·lic  i amb un mínim de tres ancclatges.

4art Consell
Com s’asseguren joies?

La majoria de companyies limita el valor de les joies, i algunes fins i tot necessiten que estiguin relacionades en les condicions particulars. El més important és conèixer i tenir fotografiades les joies, perquè en cas de desaparició es pugui acreditar la preexistència de les mateixes. també companyies que desglossen els valors de les joies en peces valorades en més de 6000€ per unitat o de valor inferior.

5e Consell
Per què augmenta el preu de la pòlissa a les renovacions?

La majoria d’asseguradores en la renovació dels seus contractes, regularitssa els valors de l’edificació i del contingut amplicant el creixement del ipc o una mica superiors: la fi és que contractes antics no perdin la seva efectivitat amb el pas del temps.
Si estem segurs que aquesta ampliació no és necessària, ja que els valors de la polissa ja reflecteixen la realitat de l’habitatge, podem sol·licitar que siguin modificats els capitals a les xifres inicials i així  evitar la pujada de la prima any a any.

I com sempre des de Caralt i Conesa us ajudarem a cercar la millor solució.

Marc Conesa

Post a Comment

×