En aquest Avís Legal, l’Usuari pot trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen la relació entre els usuaris i la persona responsable del lloc web accessible a l’URL https://caralticonesa.com (d’ara endavant) , el lloc web), que SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposa utilitzar el lloc web, ja que el text pot ser modificat a criteri del propietari del lloc web o per un canvi legislatiu. , jurisprudència o en pràctica empresarial.

1.- DADES DEL PROPIETARI RESPONSABLE DEL LLOC WEB.

Nom del titular: SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL
Domicili social: JAUME FERRER, 12 -17300 Blanes
C.IF: B17590167
Telèfon de contacte: 972336708
Correu electrònic : assururances@caralticonesa.com

SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL és responsable del lloc web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest lloc web garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals que ens són proporcionades d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. , a la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002, d’11 de juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web proporciona als usuaris l’accés a la informació i als serveis proporcionats per SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL a aquelles persones o organitzacions interessades en ells.

L’accés i l’ús del Lloc Web atribueix l’estat d’usuari del Lloc Web (en endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada en el moment en què l’Usuari està connectat al Lloc Web o a qualsevol dels serveis que s’ofereixen a través del mateix. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposa utilitzar el Lloc Web, ja que es poden modificar aquest i les seves condicions d’ús contingudes en aquest Avís Legal.

3.- ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

3.1.- Accés i ús gratuïts del lloc web. L’accés al lloc web és gratuït per als usuaris del lloc web, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions proporcionada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. En general, l’accés i l’ús del lloc web no requereix la subscripció prèvia ni el registre dels seus usuaris.
3.3.- Els usuaris garanteixen i són responsables, en tot cas, de l’exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recolliran dades del menor relacionades amb la situació professional, econòmica o privada dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si teniu menys de tretze anys i heu accedit a aquest lloc web sense notificar als vostres pares, no us heu de registrar com a usuari.

Aquest lloc web respecta i té cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari heu de saber que els vostres drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

L’idioma utilitzat pel propietari al lloc web serà el castellà. SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no es fa responsable de l’incomprensió o comprensió del llenguatge del lloc web per part de l’usuari ni de les seves conseqüències.
SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins del lloc web, com la forma d’accedir-hi, sense cap justificació i lliurement, no sent responsable de les conseqüències que puguin tenir. causa als usuaris.
L’ús dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o difondre publicitat o informació pròpia o de tercers sense l’autorització de SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, o enviar publicitat o informació mitjançant els serveis o informació prohibida. es posen a disposició dels usuaris, independentment de si l’ús és gratuït o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions injustes o il·lícites en contra SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon exclusivament a SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, assumint totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat per assegurar la confidencialitat, la integritat i qualitat de la informació que s’hi conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consensuat que es pugui fer de la informació que s’hi inclou, és responsabilitat exclusiva de la persona que l’elabora. SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no serà responsable de les conseqüències, danys o lesions que es puguin derivar d’aquest accés o ús. SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir o dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats, com a conseqüència. de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitza per connectar-se als serveis i continguts del lloc web.
– mal funcionament del navegador
– i / o l’ús de versions antigues.
SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no es fa responsable de la fiabilitat i la rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen al lloc web per a l’obertura d’altres. SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es fa responsable dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir a través d’aquests enllaços ni del bon funcionament d’aquests llocs web.
SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL no serà responsable de virus ni d’altres programes informàtics que danyin o puguin malmetre els sistemes informàtics o equips d’usuaris quan accedeixin al seu lloc web o a altres llocs web als quals s’hagi accedit a través d’enllaços d’aquest lloc web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA «COOKIE».

El Lloc Web podrà utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per les disposicions de la Política de cookies, accessibles en tot moment i respectant la confidencialitat i la privacitat de l’usuari, formant part integrant d’aquest Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recopilar dades no identificables, que poden incloure adreces IP i altres dades que no es poden utilitzar per identificar l’usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà als registres d’accés de forma automàtica i amb l’únic propòsit de permetre el trànsit d’Internet, i l’ordinador ha de proporcionar aquesta adreça IP quan navegui per Internet de manera que es puguin fer comunicacions. Així mateix, es pot utilitzar l’adreça IP per realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquest lloc web i el seu origen, d’una manera completament transparent a la vostra navegació.

9.- PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i / o qualsevol altre element del lloc web siguin propietat de SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL. Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts ha de tenir un caràcter exclusivament particular.
Es reserva exclusivament a SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, qualsevol altre ús que impliqui la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del lloc web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació espanyola. SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els sigui d’aplicació, remeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o l’ús del lloc web. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili de GIRONA

11.- DEVOLUCIÓ I REEMBORSAMENT

SP CARALT I CONESA en qualitat de corredor d’assegurances, realitzarà les gestions per aconseguir el reemborsament de les primes davant de les entitats asseguradores, en les situacions legalment establertes (desaparició del risc o error d’emissió), davant de l’entitat asseguradora.

Sempre que la devolució de la prima sigui aprovada per l’entitat asseguradora i tan bon punt es disposi de l’acceptació, es reemborsarà l’import pel mateix mitjà en què es va fer el pagament.

×