Tenir cura de la nostra salut i de la dels qui ens envolten és l’únic que ens assegura una millor qualitat de vida. El que ens permet gaudir en cada moment amb la tranquil·litat de saber que davant d’un imprevist, estem protegits.

Oficina Virtual

Aquí es podrà, consultar qualsevol tema relacionat amb, les seves pòlisses, sinistres, rebuts o modificacions.

Només haurà d’ingressar la informació requerida i en un breu termini de temps serà resposta seva petició

Quadre mèdic

L’assegurat té a la seva disposició un quadre mèdic a què acudirà lliurement, abonant l’entitat asseguradora els honoraris pactats amb els facultatius, hospitals i centres.

Per a aquest tipus d’assegurances, l’entitat asseguradora no abona cap quantitat a l’assegurat, sinó que presta els serveis esmentats anteriorment. És per això que es diu de l’Assistència Sanitària que és una assegurança de prestació de serveis.

Reemborsament

L’assegurat pot escollir lliurement els professionals, fent-se càrrec de les minutes i factures corresponents, que després traslladarà a l’entitat asseguradora perquè se’ls reemborsi fins al límit fixat per a cada acte.

En l’actualitat moltes pòlisses han establert un sistema mixt, ja que posen a disposició de l’assegurat un Quadre Mèdic que poden utilitzar lliurement, però deixant la porta oberta a la possibilitat de reemborsament de despeses en cas que l’assegurat sigui assistit en un altre centre.

×