Les assegurances de baixa laboral, o assegurances de subsidi són els que complementen la prestació de què reben els treballadors per compte propia.Actualmente més d’un 70% dels treballadors per compte propi està a la base mínima de cotització.

Les cobertures que ofereixen aquestes solucions és el subsidi per malaltia o accident, es pot contractar addicionalment capitals dobles per hospitalització, o fins i tot alguna garantia per invalidesa absoluta o mort.

El gran avantatge d’aquestes assegurances és que donen estabilitat a l’empresari, autònom, en cas de baixa, i li permet continuar amb l’activitat a través de la contractació de tercers.

PREGUNTES FREQÜENTS

Hauríem calcular quins són els ingressos necessaris per afrontar una baixa laboral, aquesta xifra no ha de comptabilitzar el subsidi públic, però si seguir pagant la quota d’autònom.

Un any i mig, després d’aquest període es considera que hi ha una invalidesa.

En el mercat hi ha franquícies de 0, 7, 15 dies o més, com més gran és la franquícia, menor és la prima mensual.Lo habitual és fer una estimació que baixes hem tingut tenint en compte els últims 5 anys, ia partir d’aquest dada calcular la frança òptima.

Dependrà de companyies, però solen estar cobertes totes les baixes mèdiques excepte les de patologies anteriors, les provocades per malalties mentals i les realitzant esports professionals.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×