Són aquells que cobreixen el risc falta cobrar .Aquesta cobertura que sembla bàsica cobra un especial importància quan els clients de l’empresa estan fora de país, o de la Unió Europea, on és molt més complex, iniciar gestions de cobrament o fins i tot un litigi, per ells aquestes assegurances ajuden a informar i valorar els candidats a clients, amb els seus informes de solvència, ajuden a prendre decisions comercials.

I en el moment de de l’impagament, s’iniciessin les gestions per al recobrament i si en un període dins de l’exercici comptable d’indemnitzar l’assegurat d’un percentatge que pot varia de l’80 a l’90%.

PREGUNTES FREQÜENTS

Són cotitzacions fetes a mida, depèn de el sector a què pertanyi l’assegurat, depèn dels clients que tingui, tots els que siguin, i de quines formes de pagament gaudeixin.

Després d’un estudi de tots els clients, la companyia informa quals per solvència i formes de pagament, pot assegurar i quins no.

No, els clients persones físiques i les administracions públiques no són assegurables.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×