Millora la qualitat de vida dels empleats, i la imatge d’empresa.

L’assegurança de salut és una inversió on a través de la contractació col·lectiva, l’empresa aconsegueix un important estalvi, ja que evita l’absentisme laboral, causat pel retard de diagnòstics, tractaments mèdics, i intervencions, de la sanitat pública i accelera la reincorporació de treballadors gràcies als accessos de tecnologies i tractaments més innovadors i una recuperació de pacient en menys temps, en la medicina privada.Ofrece la possibilitat d’escollir centres mèdics i professionals.

Hi ha diferents fórmules que s’adapten a les necessitats del autonom.

REPTA

En alguna professions l’autònom pot subscriure l’assegurança de salut com a alternativa a l’Règim Estatal dels Treballadors Autònoms o Repta, i es podran deduir fins a un màxim de 4500 €.

OPCIÓ DE COMPLEMENT

Per als treballadors autònoms, l’assegurança metge representar una despesa deduïble fins a un màxim de 500 € per al pagament de l’assegurança de salut i reduir així la seva factura fiscal.Los treballadors per compte propi, podran fins i tot incloure dins d’aquesta quantitat l’assegurança familiar de parella i fills menors de 25 anys

PREGUNTES FREQÜENTS

Dependrà de companyies i productes, encara que a nivell general, les cobertures solen ser les mateixes, i la diferència de preu està motivada pel nombre d’assegurat superior a una assegurança de salut per a empresa que per a una família.

La gran majoria de companyies dóna la possibilitat d’emparar, els accidents laborals, tot i que és important consultar-ho amb el seu corredor d’assegurances.

Depèn de la companyia, tot i que el procés és rápido.Entre 1 i tres setmanes és el temps habitual tenir activades totes les cobertures en una pòlissa de salut d’empresa, dependrà de si els treballadors han de passar un qüestionari mèdic, entrevista mèdica o sense qüestionari.

Per norma general, les companyies, fer passar un qüestionari mèdic a l’candidat, on s’han de contestar diverses preguntes relacionades amb el nostre estat de salut actual i passat.

Si és la primera vegada que estem assegurats en una assegurança de salut, des del primer dia, es pot utilitzar una gran varietat de serveis i altres com, hospitalització, proves diagnòstiques per imatge, o part haurem d’esperar entre 6

mesos a deu, depenent de compañías.El nom que rep aquesta limitació és Manca, el vostre corredor d’assegurances haurà explicar-vos amb deteniment l’abast d’aquestes limitacions.

Són la patologies o dolències cròniques adquirides amb anterioritat a la contractació de la póliza.Por norma general, les companyies que seran coneixedores d’això, a través del qüestionari mèdic, i decidiran si donen cobertura a això o no.

Per canviar de companyia, com la majoria de contractes d’assegurances, s’ha d’informar fefaentment amb un mínim de 30 dies a l’venciment de l’contrato.Se recomana abans d’informar la companyia de la intenció d’anul·lar el contracte realitzar el qüestionari de salut amb la nova companyia per verificar que ens acceptessin sense cap preexistencia.Aunque el mes important per canviar de companyia en una assegurança de salut és valorar si les preexistència que podem patir va ser acceptades per la nova asseguradora.

És la solució asseguradora que ofereix la cobertura de el 100% dels serveis prestats pels centres mèdics concertats amb la companyia, i (usualment) el 80% dels centres o metges que no estan dins de el quadre mèdic, l’assegurat l’únic que haurà aportar a la companyia és la factura dels serveis prestats, i està en un període no superior a 10-15 dies abonarà a l’assegurat el percentatge de l’80% o 90%.

Sol ser un producte assegurador, amb un preu superior a l’de quadre mèdic.

Per ajustar el preu de l’assegurança de salut, podem utilitzar aquesta opció que és, que en cada prestació de servei, l’assegurat participa amb una petita quantitat de el cost, el qual l’asseguradora facturarà al beneficiari.Suelen estar limitats a un màxim de copagaments per any i persona, i l’estalvi que es pot obtenir utilitzant aquest tipus de pòlissa és de més de l’65% respecte una pòlissa estàndard.

Necesites una altre assegurança?

Cubrim tots els riscs que puguis tenir com a particular

Assegurança personal d’accidents

Assegurança d’estalvis

Assegurança de mascotes

×