Solució de protecció familiar, que cobreix les principals contingències davant un mort o una invalidesa.

Els beneficiaris, seran els que cobressin el capital pactat, en cas de mort, oferint una estabilitat econòmica, en els moments més difícils en l’àmbit familiar.

El beneficiari també pot ser el mateix assegurat en cas d’invalidesa, i es pot oferir la invalidesa professional.

Hi cobertures complementàries com indemnitzacions en cas de contraure malalties greus, si arribar a la contingència principal.

PREGUNTES FREQÜENTS

NO, és aconsellable cobrir el capital pendent d’una hipoteca o préstec amb 1 Assegurança de vida, però és olla contractar amb QUALSEVOL distribuidor.Es mes els Companyies asseguradores, són Molt més competitives en els Seves ofertes.

Cada situació familiar requereix, un plantejament diferent, encara que a nivell general es recomana, cobrir tots els deutes i de 4 a 5 anys d’ingressos previstos.

Depèn de les companyies, encara que a nivell general existeix, l’exclusió els 12 primers mesos de l’suïcidi, també les malalties preexistents no informades abans de contractar l’assegurança, en algunes asseguradores que no indemnitzen en casos en què els estupefaents, estiguin presents en la causa de l’decés.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×