POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, que deroga la Directiva 95 / 46 / CE (en endavant, RGPD), Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de comerç de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i Llei orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades proporcionades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL ha adoptat els nivells de protecció legalment exigits, i ha instal·lat totes les mesures tècniques a la seva disposició per evitar pèrdues i mal ús. , alteració, accés no autoritzat per part de tercers, que s’explica a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són impregnables.

Encarregat de processar
Denominació: SERVEIS PROFESSIONALS I CARALT CONESA SL
CIF: B17590167
Adreça: Jaume Ferrer, 12 – 17300 Blanes
Telèfon: 972 336 708
Correu electrònic: assegurances@caralticonesa.com

Finalitat del tractament

Totes les dades proporcionades pels nostres clients i / o visitants al lloc web de SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL o el seu personal, seran incloses en el registre d’activitats de tractament de dades personals, creades i mantingudes sota la responsabilitat de SERVEIS. PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris o per resoldre qualsevol dubte o qüestió plantejada pels nostres visitants. La nostra política no és donar perfil als usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: s’aplica quan es compra un dels nostres productes o es contracta un dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegeu i gestionar la recaptació dels imports deguts.
 3. El seu consentiment: Si ets usuari del nostre lloc web, marcant la casella del formulari de contacte, ens autoritza a enviar-li les comunicacions necessàries per respondre a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris

No transferim les vostres dades personals a ningú, tret d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estem obligats a proporcionar les vostres dades personals a causa del compliment de qualsevol llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga l’Agència Tributària a proporcionar determinada informació sobre transaccions econòmiques que superin un determinat import.

En el cas que, a banda dels supòsits discutits, haguem de divulgar la vostra informació personal a altres entitats, prèviament sol·licitarem el vostre permís mitjançant opcions clares que us permetran decidir al respecte.

Comunicació

No realitzarem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades.
( NOTA INTERNA : AQUEST PARÀGRAFIA HA DE CANVIAR PER LA PERSONA RESPONSABLE SI ELS TRANSFERENTS INTERNACIONALS TENEN REALITZACIÓ. RECOMANEM QUE SOL·LICITEM ASSESSORAMENT SI NO SABEU COM REFLEXIONAR-HO CORRECTAMENT PER SEGUIR AMB LES NORMES)

Retenció
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir les finalitats per a les quals van ser recollides. Al determinar el període de retenció adequat, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i reglamentàries, les polítiques internes de retenció de dades i els nostres legítims interessos comercials descrits en aquest avís de privadesa i Política de cookies.

En aquest sentit, SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL mantindrà les dades personals un cop la seva relació amb vostè, degudament bloquejada, durant el termini de limitació de les accions que poguessin derivar-se de la relació que mantingui amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les vostres dades seran inaccessibles per a SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL, i no seran processades tret de la seva prestació a les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats derivades dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Fem un esforç raonable per mantenir la confidencialitat de la informació personal dels nostres sistemes. Mantenim nivells estrictes de seguretat per protegir les dades personals que processem contra pèrdues accidentals i accés, processament o divulgació no autoritzats, donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què s’exposen les dades. Tot i això, no podem fer-nos responsables del vostre ús. creeu les dades (inclosos nom d’usuari i contrasenya) que feu servir al nostre lloc web. El nostre personal segueix unes estrictes regles de privadesa i, en cas que contractem a tercers per proporcionar serveis de suport, els exigim que compleixin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar-ne el compliment.

Els vostres drets

Us informem que podreu exercir els drets següents:

 1. Dret d’accés a les vostres dades personals, per conèixer quines s’estan processant i les operacions de processament que es realitzen amb elles;
 2. Dret a rectificar les dades personals inexactes;
 3. Dret a suprimir les vostres dades personals, quan sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret a limitar el tractament de les seves dades personals quan la precisió, la legalitat o la necessitat del tractament de dades sigui dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens permet processar les indicades és el nostre interès legítim. “Nom_empresa” deixarà de processar les vostres dades tret que tingueu un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les vostres dades, quan la base legal que ens permeti processar-la és l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL

Per exercir els vostres drets, podeu fer-ho de forma gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a JAUME FERRER, 12, adjuntant una còpia del vostre DNI.

Protecció de drets
En el cas que entenguis que la nostra entitat ha estat descuidada pels seus drets, pot presentar una queixa a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Oficina electrònica: https://www.aepd.es
 • Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’un advocat o advocat.

Actualitzacions
SERVEIS PROFESSIONALS CARALT I CONESA SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència que pugui afectar el seu compliment.

×