Aquesta assegurança empara i complementa el de la nostra casa, en una part important .De estar ben calculat i ajustats els capitals i garanties, ajudarà al fet que una reparació d’un baixant comunitari o privat, la seva detecció i reparació sigui ràpida i eficiente.Nos donarà la tranquil·litat que els elements comunitaris estan ben emparats contra la majoria de contingencias.A Través d’aquesta assegurança s’haurà de cobrir la responsabilitat civil de la junta de la comunitat de propietaris, juntament amb tots els seus membres.

PREGUNTES FREQÜENTS

L’edificació, per garanties bàsiques, si, els danys per robatori sobre la porta no sempre (depèn de companyia), i el contingut de l’interior de l’traster s’ha d’assegurar a través de la pòlissa privada de llar de cada propietari.

Sobre el capital de continent de la pòlissa, s’ha d’aplicar el percentatge del nostre coeficient dins de la comunitat.

Si el capìtal de continent de la pòlissa comunitària, seria suficient, contractar un primer risc de continent en la pòlissa privada.

No, mai, hi ha alguna asseguradora que ofereix aquesta garantia, però, és molt millor Assegura’l a través d’l’assegurança obligatòria de vehicle.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×