Formen part de la família, i han d’estar ben protegits, disposem de solucions asseguradores per a les mascotes.
Tant en pòlisses de responsabilitat civil, on aquesta coberts tant els danys que pugui causar la nostra mascota, per un error o una omissió, com també les despeses de protecció per a la mascota com, entre d’altres:

  • assistència veterinària a causa d’un accident
  • cop de calor
  • ingesta d’un cos estrany
  • robatori o pèrdua,
  • estancia en residència per hospitalització
  • sacrifici necessari per vellesa o malaltia.

PREGUNTES FREQÜENTS

La majoria de companyies, donen cobertura, al menys a la responsabilitat civil dels animals de companyia.En alguna cal informar.

En el mercat hi ha dos tipus d’assegurances, un de responsabilitat civil, que no cobreix despeses, i l’assegurança que si cobrirà, cert tipus de despeses de la nostra mascota, seria el d’assistència veterinària per a mascotes.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×