L’assegurança de Responsabilitat civil, és l’eina financera, per protegir-nos de totes les possibles accions o omissions que provoquin reclamacions, amistoses i judicials del nostre entorn i els danys que aquestes causin.

Com sigui l’eina dependrà molt de l’activitat de l’empresa, la facturació i la zona d’influència.

RC EMPRESARIAL

Com els tipus de danys que pot causar una empresa són múltiples i a subjectes molt diferents, les maneres de cobrir i emparar aquests són igual de diversos.Las categories de responsabilitat civil s’agrupen bàsicament en quina tipologia de dany poden causar i al fet que subjecte poden afectar.

Rc exploracion

La responsabilitat civil d’explotació cobreix els danys i perjudicis causats pel desenvolupament de l’activitat principal les conseqüències sigui civilment responsable l’assegurat.

Rc patronal

Danys o perjudicis que pugui causar l’empreses als seus treballadors, causat per una acció o una omissió, imputable a l’empresa.

Rc locativa

Pèrdua i danys causats a l’immoble arrendat per l’assegurat, que sigui civilment responsable.

Rc productes

Assegurat que creu, fabriqui o manipuli productes, que causin danys a un tercer seria emparat per aquesta responsabilitat civil.

Rc unió i barreja

En aquesta cobertura s’empara el dany o cost dels productes finals que puguin estar afectats a causa d’un error o omissió d’un producte unit a la resta de l’elaborat.

Rc post -treballs

Danys o perjudicis causats per un treball o manipulació, que són descoberts amb
posterioritat a la elaboració o reparació.

Rc retirada de productes

Amb aquesta cobertura es pot fer front als costos de recerca i retirada de producte, per ser requerit per l’autoritats sanitària competent.

Rc subsidiària

Responsabilitat civil que cobreix el possible danys a un tercer, causat per una empresa que treballi per l’assegurat, i la seva assegurança no sigui suficient o no tingui el.

Rc creuada

Aquella que assumeix els danys i les pèrdues causats sobre un persones d’una contracta o subcontracta.

RC PROFESSIONAL

Aquesta modalitat cobreix els danys i perjudicis causats per actes professionals incorrectes comesos durant l’exercici del seu profesión.También estan coberts les defensa l’assegurat i en alguns casos un subsidi per inhabilitació profesional.Usualmente emparen persones físiques que desenvolupen una professió que per la teva tipologia es deuen a uns codis professionals, procediments o mètodes.

RC DIRECTIUS ADMINISTRADORS

Aquesta solució empara les possibles reclamacions contra administradors i directius d’una companyia, causades per l’activitat de presa de decisions.

Es consideren tercers i per tant possibles reclamants

 • La pròpia empresa o societat.
 • Els socis o partícips de l’empresa.
 • Els empleats
 • Les administracions públiques
 • Qualsevol creditor, proveïdor i altres subministradors.
 • En general qualsevol tercers amb interessos vulnerats.

RC MEDIAMBIENTAL

Tot danys causat a l’entorn, flora o fauna silvestre, segons el nostre ordenament jurídic ha de ser restituït.

Aquesta solució asseguradora empara

 • Reparació i indemnització de danys materials.
 • Indemnización de danys personals.
 • En cas de danys a flora o fauna es garanteix la curació o reposició de les espècies i la restauració de les condicions necessàries per a la seva vida.

RC CIBER

Aquest producte empara els cost tant de defensa com d’indemnització, per la reclamacions que puguem patir causades per

 • Publicacions de dades confidencials a través de les xarxes.
 • Danys causats a tercers a partir una fuga d’informació que causi extorsions a tercers.
 • Daño per publicacions falsa o errònies sobre tercers.

PREGUNTES FREQÜENTS

Dependrà de l’activitat, no sempre ho és, encara que és molt recomanable, ja que el dany que es pot causar, supera en molt al que un pot asumir.Y sempre davant d’una reclamació d’un tercer, és millor comptar amb l’ajuda d’una companyia d’assegurances que ens ofereixi totes la seva experiència en la defensa dels nostres interessos, que estar sols davant l reclamació.

La responsabilitat civil professional, sol venir estar vinculada a les professionals que exigeixen una titulació per realitzar-se la actividad.Aunque la millor opció l’obtindrà del seu corredor d’assegurances.

Hi ha molts factors que poden determinar el preu d’una pòlissa de responsabilitat civil, tot i que els principals, són l’activitat, els capitals a assegurar, el conjunt de garanties i el valor de la facturació de l’empresa a assegurar.

Hi ha tipologies d’assegurança que pel nostre ordenament jurídic, ja estableixen uns mínims, per a la resta, valorar quina és la reclamació més quantiosa que podem rebre i atraves que subactivitat,

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×