L’objectiu d’aquesta assegurança és donar cobertura en cas d’una contingència que causi la mort per accident o una invalidesa total o parcial per accidente.A diferència de l’assegurança de vida, també és coberta la invalidesa parcial.

A limitar la contingència a accidents, és possible oferir grans capitals a primes molt razonables.Es possible també limitar les cobertures a l’àmbit professional.

PREGUNTES FREQÜENTS

La principal diferència és la causa que dóna dret a la indemnització, assegurança de vida atorga la indemnització per qualsevol motiu i l’assegurança d’accidents només per causes accidentales.El assegurança d’accidents ofereix la cobertura d’invalidesa parcial i l’assegurança de vida no.

Dóna la possibilitat d’afegir cobertures fonamentals per a un treballador per compte propi, com el subsidi per incapacitat temporal, o capitals dobles i triples per accident de circulació.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×