El més preuat del que disposem ,la salut nostre i de la família.Amb aquesta assegurança et posem al teu abast , un conjunt de companyies líders en el mercat que t ofereixen eines per cuidar els teus i agilitsar les proves i diagnostics.Podras utilitzar els serveis de urgencia privats , acudir directament a els especialistes sense pasar per el metge de capçalera.No tindras que patir les llistes d’espera per una intervenció o prova diagnostica.

Disposem de personal especialitzat en assegurances de salut , que t explican quina companyia s’adequa al que necesites , tenin en compte els teus metges de referencia per que no els perdis , fent atenció a les carències , les preexistencies que ja puguis patir.

PREGUNTES FREQÜENTS

Per norma general, les companyies, fan passar un qüestionari mèdic al futur assegurat, on s’han de contestar diverses preguntes relacionades amb el nostre estat de salut actual i passada.

Si és la primera vegada que estem assegurats en una assegurança de salut, des del primer dia, es pot utilitzar una gran varietat de serveis , però d ‘ altres com, hospitalització, proves diagnòstiques per imatge, o part haurem d’esperar entre 6 i 10 mesos, depenent de companyías.El nom que rep aquesta limitació és Carencia , el vostre corredor d’assegurances haurà explicar-vos amb deteniment l’abast d’aquestes limitacions.

Són la patologies o dolències cròniques adquirides amb anterioritat a la contractació de la póliza.Por norma general, les companyies volen ser coneixedores d’això, a través del qüestionari mèdic, i decidiran si donen cobertura a això o no.

Per canviar de companyia, com la majoria de contractes d’assegurances, s’ha d’informar fefaentment amb un mínim de 30 dies abans del ‘venciment de l’contracte.Es recomana abans d’informar la companyia de la intenció d’anul·lar el contracte , realitzar el qüestionari de salut amb la nova companyia per verificar que ens acceptessin sense cap preexistencia.Encara que el més important per canviar de companyia en una assegurança de salut és valorar si les preexistència que podem patir va ser acceptades per la nova asseguradora.

És la solució asseguradora que ofereix la cobertura de el 100% dels serveis prestats pels centres mèdics concertats amb la companyia, i (usualment) el 80% dels centres o metges que no estan dins de el quadre mèdic, l’assegurat l’únic que haurà aportar a la companyia és la factura dels serveis prestats, i està en un període de dies abonarà a l’assegurat el percentatge de l’80% o 90%.

Sol ser un producte assegurador, amb un preu superior a l’de quadre mèdic.

Per ajustar el preu de l’assegurança de salut, podem utilitzar aquesta opció que és, que en cada prestació de servei, l’assegurat participa amb una petita quantitat de el cost, el qual l’asseguradora facturarà al assegurat .Solen estar limitats a un màxim de copagaments per any i persona, i l’estalvi que es pot obtenir utilitzant aquest tipus de pòlissa és de més de l’65% respecte una pòlissa estàndard.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×