Aquesta assegurança cobreix els seus interessos com a propietari d’un pis, un local o una nau industrial. Amb ell, tindrà garantit les despeses de reclamació i desnonament si cal, reclamacions davant les administracions públiques, i defensa enfront dels seus davant de comunitats de propietaris.

PREGUNTES FREQÜENTS

Si són treballadors per compte d’altri, les dues ultimes nomines i còpia de l’dni, si són autònoms, l’última declaració de renda i d’iva, si és una persona jurídica, l’impost de societats dels dos últims anys.

La majoria de companyies actua de la següent manera: si no s’ha produït cap sinistre durant l’anualitat, la companyia extornara com a màxim 6 mesos.

La majoria de pòlisses cobreixen amb un limiti els danys per vandalisme, encara que amb un límit.

Necessites una altra assegurança?

Cobrim tots els riscos que puguis tenir

×