QUINA ASSEGURANÇA NECESSITO PER A FER REFORMES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS?

A les comunitats de propietaris que  necessiten fer reparacions , sense voler-ho, es converteixen en Promotors d’obra, des d’una petita reparació d’una fuita d’aigua fins a una gran reforma amb pressupostos de centenars de milers d’euros.

Una de les necessitats d’un promotor és tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que empari els danys de responsabilitat civil de manera subsidiària a les obres que s’estiguin realitzant, igual que comprovar que les assegurances de les empreses o autònoms que treballen a l’obra són els necessaris. Els riscos d’una obra són múltiples, des dels danys materials que els colindants poden patir per obres de certa envergadura, fins a danys corporals de tercers o de membres de la mateixa empresa reparadora contractada per la comunitat.

Enumerem alguns dels sinistres més habituals,

– A causa de treballs de reforma en pilars i murs, edificis limítrofs pateixen esquerdes i moviments als seus habitatges.

– Durant uns treballs de rehabilitació de la façana amb bastides es produeix un accident laboral a un treballador de la mateixa empresa de rellevància.

– Durant el treball de restauració d’una cornisa, col·lapsa i causa danys corporals causant seqüeles importants a uns vianants.

Per estar coberts davant de reclamacions i indemnitzacions com les anteriors hem de tenir en compte:

 

 COMPROVAR LES ASSEGURANCES

Comprovar les assegurances de les empreses que treballen al nostre edifici, ja que som responsables (subsidiaris) dels danys que causin a tercers o pateixin ells mateixos.

-Assegurança de responsabilitat civil

Hem de fixar-nos que el contracte estigui en vigor, que els límits d’indemnització siguin suficients i que l’activitat descrita a la pòlissa sigui la mateixa de l’activitat que desenvolupen al nostre edifici.

– Assegurança d’accidents de conveni

Ens hem de fixar que el contracte estigui regularitzat, i l’activitat sigui la desenvolupada a l’obra.

-Assegurança de tot risc de construcció

En cas que hi hagi maquinària o materials dipositats a les zones de treball d’obra de valor rellevant, és recomanable que s’assegurin aquests valors de maquinària i materials o bé contractualment ho assumeixi l’empresa constructora.

 

TENIR CONTRACTADA UNA ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

-Dins de la mateixa pòlissa de RC general

La majoria d’assegurances d’edificis de comunitats de propietaris, llars, empreses dins del capital i garantia responsabilitat civil ja cobreixen la responsabilitat civil de les obres de reparació o millores, però queden limitades per a la mida de l’obra. Per verificar si la mida de l’obra estarà assegurat hem d’observar quin cost o valor màxim pel qual la companyia assumeix la RC de promotor a la pòlissa actual, i si aquesta no és suficient, hauríem de contractar una assegurança temporal, pel temps que duraran les obres i sobre el valor pressupostat.

Tenint en compte aquestes recomanacions, podran afrontar sense riscos les obres de la seva comunitat de propietaris.

 

I com sempre, recomanem consultar al vostre  Corredor d’assegurances

 

Marc Conesa

 

Post a Comment

×