MODIFICACIÓ DEL BAREM -LIMITS DE RESPONSABILITAT CIVIL

14Aquest 2016 ha entrat en vigor el Projecte de llei pel qual es revisa el barem de lesions per accidents això suposarà:
-Increment de més de 50% indemnitzacions per defunció.
-Increment de més de 35% indemnitzacions per seqüeles.
A més de prestacions complementàries com actualització de pèrdua del guany legítima per part de la víctima, augment de les indemnitzacions en lesions lleus.
Per tot això recomanem
Regularitzar els capitals de responsabilitat civil en l’apartat de sublimit per víctima, ja que solen estar extremadament baixos. La majoria de contractes estàndard trobessin estan amb sublímits per víctima de 90.000 € o 120.000 €, quan per afrontar una sinistre, amb la nova normativa podria ser necessari un capital mínim de 150.000 a 200.000 € i això significaria que la diferència l’hauria de pagar l’empresa .

Per pament recomanem com a mínim que s’actualitzin
Sublímit PER VÍCTIMA PATRONAL a un mínim de 300.000 €.

I en cas de dupte consulteu a el VOSTRE CORREDOR D’ ASSEGURANCES

 

Marc Conesa

Post a Comment

×