Ets o no ets un gran tenedor?

 

 

Què és una gran tenedor? La Llei de l’Habitatge 12/2023 de 24 de maig defineix el gran com el tenidor titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial, excloent-ne garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats. Cal tenir en compte que a les zones tensionades (que són zones amb risc d’oferta insuficient d’habitatge assequible) també poden ser grans tenedors els titulars de 5 o més habitatges ubicats a la zona tensionada.

 

Si ets propietari de 3 habitatges que, en conjunt, tenen una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats, ets una gran tenidor? Sí. La Llei de l’Habitatge 12/2023 estableix criteris alternatius per ser una gran tenedor: O ser titular de més de 10 habitatges o ser titular d’habitatges amb una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats.

 

Si ets copropietari de 10 habitatges i la teva quota de participació en cadascun és del 50%, es considera que ets una gran tenedor? La Llei de l’habitatge 12/2023 no ho aclareix. Els criteris orientadors dels jutges de primera instància de Barcelona consideren que, en el cas de titularitats compartides, s’inclouran al còmput només les propietats d’una part alíquota superior al 50%. A l’exemple, segons aquest criteri, no series una gran tenidor, tret que el 50% de la superfície construïda del conjunt dels habitatges superés els 1.500 metres quadrats.

 

Si ets copropietari de diversos habitatges que, en conjunt, superen els 1.500 metres quadrats construïts, ¿es considera que ets una gran tenidor? La Llei de l’habitatge 12/2023 no ho aclareix. Els criteris orientadors dels jutges de primera instància de Barcelona consideren que, en el cas de titularitats compartides, per assolir el còmput dels 1.500 metres quadrats d’ús residencial, cal fer el càlcul tenint en compte les parts alíquotes, incloent-hi totes les finques sobre les que tinguis alguna quota de participació. Per tant, a tall d’exemple, si ets copropietari de 14 habitatges al 50% cadascun i els metres quadrats construïts d’ús residencial en conjunt ascendeixen a 4.000, tens una part alíquota de 2.000 metres quadrats, cosa que fa que es et consideri “gran tenidor”.Si ets propietari de 2 habitatges (un per a residència habitual pròpia i un segon que utilitzes el cap de setmana i en vacances) i de 8 habitatges més que tens de lloguer, es considera que ets gran tenidor? Sí. La Llei de l’Habitatge 12/2023 fa referència al gran tenidor com al titular de més de 10 habitatges, sense requerir que aquests 10 habitatges estiguin destinats al lloguer.

 

Si ets propietari de 2 habitatges i usufructuari de 8, ets una gran tenedor? La Llei de l’habitatge 12/2023 no ho aclareix. Els criteris orientadors dels jutges de primera instància de Barcelona consideren que el dret d’usdefruit computa com a “titularitat” perquè atorga al titular el dret a llogar l’habitatge a un tercer. Per tant, segons aquest criteri, es consideraria que ets una gran tenedor.

 

Si ets propietari d’un immoble que no està constituït en propietat horitzontal, com computa als efectes de determinar si ets una gran tenidor o no? Hi ha immobles que al Registre de la Propietat figuren com una única finca d’un únic propietari, encara que estiguin dividides físicament en diferents apartaments o pisos. És la denominada “propietat vertical”. En aquest tipus de finques encara no s’ha constituït el règim de “propietat horitzontal”, és a dir, no hi ha una comunitat de propietaris ni tampoc despeses comunes. En aquests casos, la finca computa com un únic immoble, fins i tot encara que estigués dividit en 10 departaments. Cal acudir, per tant, al criteri alternatiu dels metres quadrats construïts destinats a ús residencial: Si aquests 10 departaments tenen una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats, el propietari seria una gran tenidor.

Com saber si una determinada zona és “zona tensionada”? Per conèixer si una zona és zona tensionada o no, cal consultar la pàgina web de l’Administració Autonòmica corresponent, per tal de conèixer si ha estat així declarada.

 

Informació cedida pel Departament Jurìdic de Das Assegurances

Post a Comment

×