Com a empresari estic obligat a tenir una assegurança d’accidents de conveni?

 

 

Com a empresari estic obligat a complir una sèrie de requisits i regulacions davant dels meus clients, davant de l’Administració Pública i davant del meu equip.

L’assegurança d’ACCIDENTS DE CONVENI permet externalitzar els compromisos que el conveni col·lectiu de cada sector exigeix ​​a l’empresari en matèria de protecció i indemnitzacions dels seus treballadors.

Cada conveni col·lectiu descriu unes condicions laborals en matèria de remuneració, vacances, dies de pròpia disposició, permisos, horaris i també regulen i defineixen en cas d’accident laboral, que l’empresari haurà d’assumir indemnitzacions.

Tipus de cobertura

Cada conveni obliga a contractar garanties, capitals i cobertures diferents encara que les cobertures més comunes són les de:

Mort per accident

Incapacitat permanent total

Incapacitat absoluta

Malaltia professional

Gran invalidesa.

Exemples dels convenis més populars amb els seus capitals:

-Conveni siderometal·lúrgic

Mort Laboral 25.000

Incapac.Pte.Absoluta per Acc.Laboral 25.000

 

-Conveni construcció provincial

Mort Natural 2.000

Mort Laboral 47.000

Mort No laboral 2.000

Mort Malaltia Professional 47.000

Incapac. Pte Total per Acc Laboral 28.000

Incapac. Pte Absoluta per Acc Laboral 47.000

Gran Invalidesa per Acc Laboral 47.000

Incapac Pte Total per Malaltia. Professional 28.000

Incapac Pte Absoluta per Malaltia. Professional 47.000

Gran Invalidesa Malaltia Professional 47.000

 

-Conveni comerç al detall

Mort Laboral 30.000

Incapac. Pte.Total per Acc. Laboral 30.000

Incapac Pte Absoluta per Acc Laboral 30.000

Gran Invalidesa per Acc Laboral 30.000

Mort per qualsevol causa, per a majors de 45 anys i més de 10 anys.

-Conveni Agropecuari de Catalunya

Mort Laboral 20.000

Mort Malaltia Professional 20.000

Incapac. Pte Parcial per Acc Laboral 20.000

Incapac. Pte Total per Acc Laboral 20.000

Incapac Pte Absoluta per Acc Laboral 20.000

Gran Invalidesa per Acc Laboral 20.000

Incapac. Pte Total per Malalt. Professional

Incapac.Pte.Absoluta per Enferm. Professional 20.000

Incapac. Pte. Parcial per Enfer,. Professional 20.000

Gran Invalidesa Malaltia Professional 20.000

 

-Conveni de Neteja d’edificis i locals

Mort Laboral 7.500

Incapac. Pte Absoluta per Acc Laboral 7.500

Gran Invalidesa per Acc. Laboral 7.500

 

-Conveni del comerç del moble Catalunya

Mort Laboral 24.000

Incapacitat Pte Abs per Acc Laboral 24.000

 

 

Què passarà si no tinc contractada lassegurança daccidents de conveni?

Que hauré d’indemnitzar el perjudicat o la família de la persona morta directament del compte d’explotació de l’empresa, amb les conseqüències que això pot generar.

 

Com tenir actualitzada l’assegurança de conveni

La manera de tenir el contracte d’assegurança actualitzada i preparada per indemnitzar en cas de sinistre és tenir la precaució cada anualitat d’assegurança de regularitzar els treballadors que estan donats d’alta al TC2 dels darrers 12 mesos. I després d’això l’asseguradora generarà un càrrec o un extorn de prima per les modificacions, que vindrà per l’augment o la disminució de treballadors assegurats davant dels reals.

Les companyies d’assegurances de manera automàtica ja adaptessin els capitals i les garanties si el conveni col·lectiu es canviés o ampliés.

 

Totes les asseguradores cobreixen els mateixos?

Sí, tot segura d’accidents de conveni ha de reflectir les garanties, capitals i prestacions recollides al conveni referenciat, és més s’adapten a les modificacions que temporalment va realitzant el conveni, sense necessitat que l’assegurat hagi de fer cap gestió.

Com saber si necessito una assegurança d’accidents de conveni a la meva empresa?
El més fàcil i ràpid  contactar, escriu-nos i et respondrem amb solucions.

Marc Conesa

 

Post a Comment

×