UNA MANERA DE MANTINDRE ELS TREBALLADORS  MOTIVATS

Un dels objectius  de les empreses siguin grans , pymes o petits autònoms amb empleats ,és aconseguir la motivació i bon ambient laboral ,una de les eines ,per aconseguir ho,pot ser aquesta:

Les Assegurances de salut  , efectiva per la  millora de l’ ambient laboral, redueixen el nivell d’absentisme laboral , reté el talent,i detectar de forma prematura determinades malalties.

Hi ha diverses formes d ‘estructurar aquest benefici:

Retribució Flexible

En aquesta modalitat l’empresa paga el cost de la pòlissa mèdica del treballador i de la seva família  i ho descompte de la nòmina.

 Beneficis pel treballador:

Aquest sistema permet als  empleats destinar  una part del seu salari  brut, a  serveis com  -assegurança de salut ,plans de pensions ,tiquets restaurant, guarderies – i queden exempts d’ IRPF.

D’ aquesta manera es beneficia d’un important estalvi en impostos,les condicions de contractació  per volum d’assegurats , sempre seràn millors ,  que si l’ hages contractat de manera privada. Les condicions d’entrada sobre carències i preexistències serà més atractives que les pòlisses individuals.I la prima per assegurat a l’estar dintre d un contracte amb mès beneficiaris que una família ,serà molt més competitiva.

En cas de deixar l’empresa – per les causes que siguin- podrà canviar -se a una pòlissa de  continuïtat més competitiva que el pot trobar en el mercat de manera individual.

Beneficis per l’empresa:

L’empresa no té cap despesa addicional, ja que només s’encarrega de  pagar el rebut de salut que després descomptarà de la nómina del treballador.Maximitza l‘estratègia empresarial,reté el talent i redueix el nivell d’absentisme laboral.

 

 

 

Benefici social

Aquesta opció és quan l’empresa ,assumeix el cost de l’assegurança de salut als treballadors.

Beneficis per l’ empresa:

L’empresa assumeix el cost  de la pòlissa  als treballadors. El total  del cost és despesa directa. Encara que resultarà inversió al tenir un retorn,en retenció de talent, baixada d’ absentisme laboral i fidelització de  treballadors ,es una part de salari no tangible molt valorat per als treballadors.

Beneficis per el treballador:

Gaudir de una pòlissa d’assistència medica.

Tenir serveis de diagnosis,i especialitat mediques sense cues ni esperes.Conciliació de  vial laboral i vida familiar.Gaudir d’ una assegurança amb unes condicions excepcionals,ja que depenent del numero d assegurats,és pot disfrutar d’una pòlissa sense carències ni preexistències.

 

Opció Flexible 

L’opció flexible  és la que es reparteixen el cost de l’assegurança entre l’empresa i el treballador.

Beneficis per l empresa:

L’empresa assumeix el cost  de la pòlissa  als treballadors.El cost que paga l’empresa  és despesa directa. Encara que resultarà inversió al tenir un retorn,en retenció de talen,baixada d’ absentisme laboral i fidelització de treballadors,és una part de salari no tangible molt valorat per als treballadors.

Beneficis per al treballador:

El cost que assumeix el treballador és descompte del sou brut, reduint el import d’ IRPF  a pagar.Gaudir de una pòlissa d’ assistència medica.Tenir serveis de diagnosis , i especialitat mediques sense cues ni esperes.Conciliació de  vial laboral i vida familiar.Gaudir de una assegurança amb unes condicions excepcionals.

 

 

 

 

 

Per tot això recomanem que si teniu una assegurança de salut i la voleu tenir actualitzada en preus i  cobertures durant el transcurs de la seva vida , parli amb la seva corredoria d’assegurances.

 

.

 

Post a Comment

×